Innkalling til årsmøte for året 2023 i IF Pors Hovedforening

Årsmøtet avholdes torsdag 21. mars på Pors kl. 18.00.

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må være hovedstyret i hende senest 7. mars som er 2 uker før årsmøtet.

Forslag sendes post@pors.no eller styreleder Kjetil Stenehjem.Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet. Dokumentene vil ligge i klubbhuset.

For å være stemmeberettiget må du være 15 år, vært medlem av idrettsforeningen i minst en måned og ha betalt kontingent.

For mer informasjon om valgbarhet, forslagsrett etc. kan du gå inn på vår hjemmeside Pors.no/klubbhåndbok/lover.

Mvh

Kjetil Stenehjem

styreleder


Pors-bladet

Her er link til Pors-bladet som ble utgitt fra 1946 til 1993.  Det er noen få nummer som mangler, men som vi jobber med å få på plass.     Pors-bladet