Husk årsmøtet i IF Pors mandag 20/3-2023 kl 1800 på klubbhuset.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pors-bladet

Her er link til Pors-bladet som ble utgitt fra 1946 til 1993.  Det er noen få nummer som mangler, men som vi jobber med å få på plass.     Pors-bladet