Ny leder i Pors


IF Pors har fått en ny leder på årsmøtet 31/3-2022.  Ny leder er Kjetil Stenehjem (th) som overtar etter Hans Morgan (Dutte) Realfsen (tv).   Dutte har gjort en kjemejobb i de 17 årene han har vært leder i foreningen vår !  Vi takker Dutte for innsatsen og ønsker Kjetil lykke til !

Pors-bladet

Her er link til Pors-bladet som ble utgitt fra 1946 til 1993.  Det er noen få nummer som mangler, men som vi jobber med å få på plass.     Pors-bladet