Duddi Kjellevold Rød

Duddi Kjellevold Rød - ble utnevnt i 1985 og er dermed foreningens 6. æresmedlem. Duddi har sine røtter i turn, der hun var med fra 1947/48 som turner på pikepartiene. Senere ble det instruksjon i mange år. Formann i turngruppa var hun et år. Hun var med på å starte opp håndballgruppa i 1953 satt da i styret, var med som trener, lagleder og keeper på damelaget. Porsbladets redaktør var hun i flere år. 1 1974 ble hun valgt til formann i hovedforeningen, et verv hun hadde sammenhengende i 18 år. Siden satt hun 11 år i styret som styremedlem eller viseformann. I disse årene var hun med på alt som foregikk i foreningen, fra å ha jobben i kiosken til å ha ansvar for finansiering av byggeprosjektene. Hun var også leder og administrator for Idrettsskolen. Gjennom en 30 års-periode var Duddi også medlem av Telemark Idrettskrets' styre og ble som første telemarking valgt inn i Norges Idrettsforbunds styre i 1971. Engasjementet i dag er først og fremst ansvaret for arkivet.