Torleif Aasland

Thorleif Aasland -foreningens 3. æresmedlem ble utnevnt i 1955. I en lang rekke år spilte han på A-laget i fotball. Han var også med på kretslaget. I tillegg tok han på seg verv både i skigruppa, fotballgruppa og hoved- foreningen, fra formanns- og sekretæroppgaver til arkivtjeneste. Også i bandygruppa var han aktiv. Som formann for stadionstyret viet han stadion stor oppmerksomhet og mange vil huske hvordan Thorleif i alle kamppauser gikk inn på banen, og sørget for å tråkke ned alle grasstuster som var sparket opp i første omgang! I arbeidet for å få anlagt en trenings-bane på Tolnes i 50-årene var han primus motor. Her påtok han seg å ha overoppsynet med all dugnaden. Torleifs motto var: Pors først og aldri sist.