1974 - Unge boksere

Unge boksere i 1974

Pors hadde mange gode boksere på begynnelsen av 1970-tallet. Jeg fornærmer vel ingen med å nevne spesielt Petter Røh Petersen. Her er han på trening sammen med gode kamerater.

Fra venstre: Hans Petter Johansen, Tom Gisle Skarnes, Stein Halvorsen, Petter Røh Petersen, Einar Nilsen, Jack Iversen og Basse Amundsen.