Erling Olsen

Erling Olsen - ble utnevnt i 1965 og ble dermed æresmedlem nummer 4. "Erling var og er Pors bandygruppe", ble det uttalt ved utnevningen. Men det var som fotballspiller han startet. Han debuterte på A-laget i 1928 og viste seg som en suveren fotballspiller - noe som også kvalifiserte til plass på B-landslaget. I 1935 startet bandygruppa med Erling som en av stifter-ne. Flere ganger tok han på seg formannsjobben, samtidig som han kunne være oppmann både for bandy og fotball. I fotball tok han også treneroppdrag. Det var gamle "Tusten" på Grønland som lå hjertet hans spesielt nært. Her kunne han på kveldene være med og selge billetter til de skøyteglade, og på natterstid ble han igjen med slangene for å skaffe bedre is til neste dag. Da en ny "istid" kom med skoleidrettsplassen, var Erling fortsatt med. Erling har også lagt igjen mye dugnadstimer på klubbhuset på Grønland.