Asbjørn Wennerød

Asbjørn Wennerød - ble utnevnt som klubbens 11. æresmedlem i år 2000. Det var som fotballspiller og målmann han først utmerket seg, men startet også som ganske ung sin administrative karriere. Gjennom årene har han hatt verv som kasserer i hovedforeningen, deretter viseformann, og på 90-tallet måtte han igjen ta på seg viseformannsvervet og deretter formannsjobben. Han har vært både styremedlem, sekretær, kasserer og formann i fotballavdelingen. I bandykretsen har han vært viseformann noen år. Også fotballdommer og bandydommer har han vært. I mange år tok han på seg å revidere alle grup-peregnskapene, og han var med da foreningen fikk sin første kontrollkomite. Asbjørn har alltid vært opptatt av den oppvoksende slekt og i flere år var han ansvarlig for Pors' skiskole og var autorisert skilærer. De siste årene har det først og fremst vært engasjementet for kafedriften. Det er ikke få timer Asbjørn har nedlagt for foreningen.