Pors turnjenter fra 1957
Bak fra v: Karin Johansen, Nunne Kaasa, Laila Skifjeld

Foran fra v: Lillian Gundersen og Turid Waskaas


Link til tidligere klipp : Tidligere klipp