Bandygutter fra 1972

 Her ser vi tre bandygutter i 1972.  Det er visstnok tatt i forbindelse med en "knokkelkamp" mot Frem 31.

Det er fra venstre:  Tore Berberg (Store), Jan Magnussen (Maggen) og Nils Olav Isaksen (Sol).  De bodde dengang alle 100 meter fra skøytebanen, i hhv Grønstensgt., Kirkegaten og Solumsgaten.

(Alle fra Vessia skjønner at teksten under bildet er feil).Link til tidligere klipp : Tidligere klipp