Æresmedlemmer

Ludvig Weber

Halfdan Realfsen

Torleif Aasland

Erling Olsen

Andreas Skilbred

Duddi Kjellevold Rød

Hans Hansen

Realf Rollefsen

Arne Findal

Egil Brattberg

Asbjørn Wennerød

Erling Stølan

Marit Nordli Jansen