Marit Nordli Jansen

Marit Nordli Jansen - ble det 13. æresmedlemmet i 2000. Hun har i alle år vært engasjert i turngruppa, og det er der hun har nedlagt det meste av sitt frivillige engasjement i foreningen. Hun var med da gruppa ble startet i 1946 og har dermed snart 60 års medlemskap i Pors turngruppe. Ved de stevne-arrangementene som turngruppa har stått for; har hun tatt sin del av ansvaret. På begynnelsen av 60-tallet tok hun initiativ til egen finanskomite i turngruppa, og i mer enn 40 år har hun hatt ledelsen av denne komiteen. Omtrent en halv million kroner har dette utvalget greid å skaffe til driften av gruppa gjennom bingovirksomhet, kafedrift, loddsalg, papirinnsamling og vareopptellinger. Det har heller aldri vært vanskelig å spørre Marit om hjelp til dugnad for andre grupper. Ikke minst har skigruppa ved de store arrangementene på 50-tallet og hovedforeningen ved markedene like etter krigen kunnet nyte godt av dette arbeidet som ga store beløp til utbygging og drift.