Realf Rollefsen

Realf Rollefsen - som ble utnevnt i 1990 som den 8. æresmedlem, har hatt fotballavdelingen som sitt hjertebarn. Utallige er de oppgaver han har påtatt seg for fotballen, der han har gått gradene fra det første verv i junioravdelingen fra begynnelsen av 60-årene. Siden har han hatt alle verv i fotballavdelingen -fra styremedlem til formann på 70- tallet og igjen til viseformann noen år. Han var oppmann for A-laget i flere år og var også med i komiteen for utvidelse av stadion i 1970. Han har også hatt verv innen fotballkretsen. Realf var den som kom med ønsket om varmeekabler i 1972 - og var dessuten sterkt inne i kunstgressbanen mange år senere. Dessuten var han primus motor for Bingo-virksomheten gjennom de årene det eksisterte. Da «Pors på fote» kom til, var Realf en av forgrunnsfigurene. De siste år har han hatt hovedansvaret for stadion og i dag fast plass i fotballstyret.