Arne Findal

Arne Findal - ble æresmedlem nummer 9 og utnevnt i 1990. Han har spesielt vært skigruppas mann i hele sitt virke for Pors. Det er ikke få timer han har tilbrakt i bakken med oppbygging og ombygging av alle bakkene. Under svært mange renn som har vært avholdt i bakken, har Arne hatt sin faste plass på hoppet, som hoppsjef. Arne har også hatt tid til å ofre seg for stadion. Han har vært med i stadionstyret, og av den grunn var han svært sentral da bane 2 skulle anlegges. Han hadde en viktig finger med da tribunen ble satt opp, og da grusbanen ble anlagt. Ved reparasjoner av klubbhuset var Arne god å ha. Porsgrunnsveien 345 - som var et godt supplement til klubbhuset i en del år - ble bl.a. takket være ham, pusset opp både i 1. og 2. etasje. I mange år var han formann i Seniorklubben og hadde da fast plass i hovedstyre.