Andreas Skilbred

Andreas Skilbred - klubbens 5. æresmedlem - utnevnt i 1970. Andreas hadde vært med i styre og stell lenge før krigen - blant annet var han viseformann og revisor i flere år. Men også fotballgruppa og skigruppa fikk nyte godt av hans administrative evner. Før krigen - allerede i 20-åra var han en fryktet spiller i løperrekka på A-laget. Dugnadsviljen var det heller ikke noe å utsette på og han var gjerne med på preparering av Rugtvedt før renn, og han stod hver gang i bakken som hoppmåler. Banesjef på stadion var han også i mange år. De siste årene hans ble viet til idrettsmerket, og der var han en ypperlig «general» som inspirerte og dre sine tropper frem til det som i dag er blitt et «mønsterbruk». For innsatsen for drettsmerkearbeidet i Pors ble han hedret med Idrettsmerkets Hederspris av Idtettskretsen.