Egil Brattberg

Egil Brattberg - ble i 1995 utnevnt til foreningens 10. æresmedlem. 1 60-årene startet han som sekretær i Stadionstyret, en jobb han tok meget seriøst. Senere tok han sekretærjobben i hovedstyret - og hans årsberetninger gikk det "gjetord" om. Han tok også på seg å være formann for jubiIeumskomiteene fire ganger og gjorde der en innsats som klubben har glede av den dag i dag. Permene med opplegg fra jubileene er gull verd. Det er først og fremst hovedforeningen og fotballavdelingen som Egil var mest opptatt av, men han stod gjerne på også for andre grupper som trengte hjelp. Kiosksalget, som hovedforeningen hadde ansvar for i mer enn 20 år, hadde ikke klart seg uten Egils virke. Foruten at han satt i Bingo-utvalget i alle år, var han en viktig brikke ved alle loppemarkeder og andre arrangementer som fotballen arrangerte. Pors' engasjement i Solmyrås-marsjen var først og fremst hans fortjeneste. Egil var også en viktig medarbeider da «Pors på fote» oppstod.