1972 - Bandygutter

Her ser vi tre bandygutter i 1972. Det er visstnok tatt i forbindelse med en "knokkelkamp" mot Frem 31.

Det er fra venstre: Tore Berberg (Store), Jan Magnussen (Maggen) og Nils Olav Isaksen (Sol). De bodde dengang alle 100 meter fra skøytebanen, i hhv Grønstensgt., Kirkegaten og Solumsgaten.

(Alle fra Vessia skjønner at teksten under bildet er feil).