Hans Hansen

Hans Hansen - som ble utnevnt i 1990 hadde nok sitt hjerte i skigruppa da han kom flyttende til Vessia fra ei bygd i Buskerud. Gjennom alle år var han med på arrangementer som skigruppa stod for- både administrativt og via dugnadsarbeid. Han ble æres- medlem nummer 7. I skibakken var det sekretariatet han var engasjert i, og han var med som "skriver" under de aller fleste renn som ble avholdt. Hans var en viktig støttespiller da det første klubbhuset på Grønland kom. Her var han bade formann og kasserer for huskomiteen i mange år. Senere påtok han seg verv i hovedforeningens styre, først som styremedlem, i senere år viseformannsjobben. De siste årene han hadde verv, hadde han igjen ansvar for klubbhuset, men nå et mye større hus på stadion. Gjennom årene hadde foreningen mye glede av alle de kontakter Hans hadde med styrende organer - gjennom sine mange år som medlem av bystyret.